"Slāvu Bazārs 2014"

 Starptautiskā konkursa 1.diena 10.jūlijs, mans kārtas nr.14, "Vilku dziesma" .

2.diena 11.jūlijs, mans kārtas nr.5, dziesma "I need a hero".